การลดรถของคุณทำให้เร็วขึ้นหรือไม่? (2023)

การลดรถของคุณทำให้เร็วขึ้นหรือไม่? (1)

เคล็ดลับเทคนิคและเทรนด์

คุณดึงฮอนด้าซีวิคลงมากี่ครั้งแล้วและประหลาดใจกับความจริงที่ว่ามันนั่งอยู่สองนิ้วจากพื้นดินและสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงทำอย่างนั้นกับรถของพวกเขา?การลดรถของคุณสามารถทำให้ดูดีขึ้นและจัดการได้ดีขึ้นเมื่อทำอย่างถูกต้องแต่ …

คุณดึงขึ้นมากี่ครั้งถัดจากที่ลดลงฮอนด้า เกี่ยวกับพลเมืองที่จุดเริ่มต้นและประหลาดใจกับความจริงที่ว่ามันนั่งอยู่สองนิ้วจากพื้นดินและสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงทำอย่างนั้นกับรถของพวกเขา?การลดรถของคุณสามารถทำให้ดูดีขึ้นและจัดการได้ดีขึ้นเมื่อทำอย่างถูกต้องแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันจะทำให้รถของคุณเร็วขึ้นได้หรือไม่?

คุณจะลดรถได้อย่างไร?

ในกรณีที่คุณไม่ได้สอดคล้องกับฉากผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์การลดรถคือเมื่อคุณลดท่าทางของรถยนต์และศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงผ่านน้ำพุหลังการขายและแรงกระแทกขดลวดหรือระบบกันสะเทือนอากาศการใช้ชุดของสปริงและแรงกระแทกที่ตรงกันสามารถลดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพลงน้อยกว่าหนึ่งนิ้วและสูงถึงสามนิ้วโดยไม่ต้องเสียสละมากเกินไปในทางของการขับขี่ที่มีคุณภาพและยังสร้างลักษณะการจัดการที่ดีขึ้น

ในอีกทางหนึ่งเป็นสปริงประกอบและชุดช็อตที่ประกอบไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับความสูงและการทำให้หมาดผ่านคอนสปริงและวาล์วที่ปรับได้ด้วยขดลวดคุณภาพการขับขี่และความสูงของรถของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการปรับตัว แต่โดยทั่วไปคุณสามารถคาดหวังการขับขี่ที่แข็งแกร่งและต่ำกว่าที่คุณจะได้รับจากสปริงและแรงกระแทกปกติ

หนึ่งระบบกันสะเทือนถุงลมนิรภัยใช้ถุงเหมือนบอลลูนที่ถือแชสซีของรถและแทนที่ช่วงล่างของฤดูใบไม้ผลิปกติของรถคุณสามารถพองถุงผ่านสวิตช์ในรถเพื่อยกมันหรือยุบพวกเขาเพื่อลดลง

ข้อดีของการลดรถ

เมื่อพิจารณาว่าการลดรถของคุณลงอย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับการตัดสปริงสปริงของคุณสามารถปรับปรุงรถของคุณสมบัติการจัดการและการเข้าโค้งมันสามารถทำให้รถเร็วขึ้นในทางเทคนิคอย่างไรก็ตามการลดรถไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นเท่าที่แรงม้าหรือแรงบิดแม้ว่าจะมีประโยชน์อื่น ๆ ในการปรับเปลี่ยนการระงับของรถยนต์

สำหรับผู้เริ่มต้นรถที่ลดลงมักจะจัดการได้ดีกว่าเมื่อมันอยู่ที่ความสูงของการนั่งสต็อกและเอนตัวลงน้อยลงในมุมนอกจากนี้ยังจะให้การขับขี่ที่แข็งแกร่งและสปอร์ตมากขึ้นเช่นรถสปอร์ตซึ่งมักจะเป็นผลที่ต้องการสำหรับทุกคนที่ต้องการลดรถของพวกเขา

การลดรถของคุณทำให้เร็วขึ้นหรือไม่? (2)

ข้อเสียของการลดรถ

ลดรถของคุณแม้ว่าจะมีข้อเสียได้เช่นกันการขับขี่แบบ Stiffer หมายความว่าหน้าที่การทำธุระประจำวันของคุณจะสะดวกสบายน้อยลงและการลดความสูงของการขับขี่จะเปลี่ยนเรขาคณิตช่วงล่างของรถซึ่งหมายความว่ายางสามารถสึกหรอได้เร็วขึ้นนอกจากนี้คุณอาจไม่สามารถใช้แจ็ครถมาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถคุณอาจไม่สามารถใช้แจ็ครถมาตรฐานและจะมีโอกาสสูงที่จะอยู่บนถนนที่ขรุขระ

คุณควรลดรถของคุณหรือไม่?

ในที่สุดการลดรถของคุณมาพร้อมกับประโยชน์เพิ่มเติมบางอย่างรวมถึงการปรับปรุงลักษณะการจัดการและการเร่งความเร็วที่ดีขึ้นเนื่องจากการลากเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเพื่อจุดประสงค์บนท้องถนนการลดรถของคุณอาจเป็นอันตรายต่อคุณภาพการขับขี่และการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณดึงขึ้นข้าง Civic ที่ลดลงคุณจะรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงลดลง

References

Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 30/11/2023

Views: 5279

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.